Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privacy Policy

Deze website wordt beheerd Merck nv/sa (“Merck”, “ons” of “wij”). Meer details kan men vinden hier.

Met deze verklaring van gegevensbescherming leggen wij u uit welke persoonsgegevens verwerkt worden voor welke doeleinden.

 1. Welke gegevens verwerken wij en met welk doeleinde?
  1. Wanneer verzamelen wij welke categorieën van persoonsgegevens?
   1. Registratie en login1:

    Aangezien de informatie die wij bezorgen op deze website wettelijk beperkt is tot gekwalificeerd gezondheidszorgpersoneel, moet u zich registreren en aanmelden om toegang te hebben tot onze website. Om u aan te melden, verzamelen wij uw naam, uw email adres en telefoonnummer, uw beroep, therapeutisch domein en werkadres.

    We kunnen u eveneens toestaan u te registreren via een serviceprovider zoals “Doccheck Login” en de informatie zoals hierboven vermeld te ontvangen van die serviceprovider. Gelieve de verklaringen inzake gegevensbescherming van deze providers na te kijken aangezien Merck niet verantwoordelijk is voor hun behandeling van uw gegevens.

   2. Gegevens die wij verzamelen wanneer wij communiceren met u (offline en online)

    Wij verzamelen de gegevens die u communiceert met ons, zoals wanneer u informatie of monsters bestelt, een verzoek hebt, praat met onze handelsvertegenwoordigers of registreert voor een van onze evenementen en onze ervaring van voorbije vergaderingen en samenwerkingen, alsook gegevens van socio-economische analyses.2

    Als u toestemming gegeven hebt, zullen wij eveneens gegevens verzamelen betreffende uw online gedrag op onze websites of apps (welke websites u bezocht hebt, welke links u geklikt hebt) en wanneer u onze mails gebruikt (als u onze e-mails opent, welke links u geklikt hebt, enz.).3

   3. Publieke bronnen en derde partijen

    Wij verzamelen eveneens gegevens van publiek beschikbare bronnen en derde partijen zoals websites om gegevens te verzamelen over publicaties, expertise en uw trackrecord.4

   4. Browsegegevens (niet verbonden met gebruikers)

    Wij verzamelen eveneens browsegegevens die wij niet verbinden met gebruikers. De gegevens die wij verzamelen bevatten de naam van de internet serviceprovider, de website van waar u toegang gekregen hebt tot onze website, de Merck website die u bekeken hebt, tijdelijk uw volledig IP-adres en de datum en duur van uw bezoek.5

  2. Doeleinden van het gebruik van de gegevens
   1. U de diensten bezorgen waar u om verzocht hebt

    Wij gebruiken uw gegevens om u toegang tot onze website en tot de diensten waar u om verzocht hebt te bezorgen zoals toegang tot onze materialen, vragen beantwoorden over onze producten of u nieuwsbrieven versturen gebaseerd op uw keuzes. 6 Wij kunnen eveneens de inhoud individualiseren gebaseerd op de informatie die wij hebben verzameld over u.7

   2. U informatie verschaffen die u mogelijks interesseert

    We streven ernaar om u enkel informatie te vertonen die u kan interesseren en om naadloos te communiceren over verscheidene kanalen zonder u overbodige informatie te verzenden. Onze communicatie met u is gebaseerd op informatie die wij verzameld hebben over u en waarvoor wij toestemming hebben deze te gebruiken.

    Bijvoorbeeld, als u artikelen hebt gepubliceerd over een bepaald therapeutisch domein, kunnen wij u uitnodigen om deel te nemen aan een gerelateerd congres als spreker of om deel te nemen aan een klinische proef. Gebaseerd op de informatie die wij verzameld hebben, kunnen wij intern aangeven dat u geïnteresseerd bent in bepaalde categorieën van informatie.8

    Wanneer wij dit doen, zullen wij steeds uw wensen respecteren zoals uw keuze om onze nieuwsbrief e-mails te ontvangen en of u bezwaar hebt gemaakt of geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens voor zulke marketing-gerelateerde doeleinden.

    Verdere informatie:

    Wij wensen u slechts de informatie te bezorgen over ons product en dienstaanbiedingen zoals producten, nieuws en diensten waarvan wij geloven dat ze nuttig zijn voor u. Om deze reden verzamelen en analyseren wij uw persoonsgegevens om meer te leren over u en uw professionele activiteiten en interesses. Wij doen dit enkel tenzij u bezwaar gemaakt hebt hiertegen of, waar nodig, indien u uw toestemming gegeven hebt. Dit omvat eveneens gegevens van:

    • Interacties met u, b.v. via een callcenter, een handelsvertegenwoordiger of een derde partij of feedback die u gegeven hebt, b.v. via een enquête.
    • Evenementen waaraan u deelgenomen hebt, zoals medische congressen, trainingen of peer-to-peer vergaderingen.
    • Onlinegedrag, d.i. gegevens over uw activiteiten wanneer u onze website bezoekt, zoals pagina’s die u bezocht hebt, kliks, gedownloade materialen of geopende e-mails (mits u uw toestemming gegeven hebt).
    • Mogelijk verzoeken van u, b.v. voor advertentiemateriaal, monsters of het bezoek van een handelsvertegenwoordiger.

    Hoe te selecteren waar en wanneer contact op te nemen met u?

    Wij bezorgen u informatie via verscheidene kanalen zoals e-mails, brieven, telefonische gesprekken, onze website of andere. Het is ons doel om u geen overbodige informatie te bezorgen. Bijgevolg combineren wij beschikbare communicatiekanalen (in overeenstemming met uw gecommuniceerde voorkeuren) en bezorgen wij informatie gebaseerd op uw persoonlijke informatie.

    Wanneer wij de informatie selecteren die wij naar u communiceren, gebruiken wij software tools om de beschikbare gegevens te analyseren om verschillende groepen ontvangers te creëren die verschillende types informatie ontvangen.

    Een voorbeeld: Als u publiceert op het gebied van oncologieonderzoek en om informatieve materialen verzoekt over het meest recente onderzoek, nemen wij aan dat u geïnteresseerd bent om meer te leren over deze therapieën, dus kunnen wij u bijkomende materialen bezorgen of u uitnodigen om deel te nemen aan een klinische proef.

   3. Wettelijke verplichtingen en handhaving

    In sommige gevallen hebben wij een wettelijke verplichting om persoonsgegevens te verwerken. Een typisch voorbeeld is de verwerking binnen het toepassingsgebied van de zogenaamde geneesmiddelenbewaking, d.i. de verplichting om gegevens te onderzoeken en te delen wanneer de potentiële bijwerkingen van geneesmiddelen bekendraken.9

    Waar nodig, kunnen wij uw persoonlijke gegevens eveneens gebruiken om onze derde-partijrechten te handhaven (zoals auteursrechtenschendingen).10

   4. Algemene statistieken, websitebeveiliging:

    Wij gebruiken de browsegegevens van onze gebruikers om geaggregeerde statistieken op te stellen (zodat de statistieken geen gegevens van een enkele gebruiker tonen maar slechts over het verzamelde aantal gebruikers), om te leren want de gebruikers interesseert om onze websites en aanbiedingen te verbeteren. We gebruiken eveneens de browsegegevens om de veiligheid van ons aanbod te onderhouden of te herstellen of om technische defecten en fouten te detecteren en te herstellen.11

    Wij verzamelen eveneens gegevens over de locatie van de toestellen die onze website bereiken voor statistische doeleinden (statistieken van waar bezoekers onze website bereiken, enz.); u kan de toestemming hiervoor controleren via de browserinstellingen.12

 2. Cookies en Analytics
  1. Cookies:

   Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website toe te staan en te vergemakkelijken (b.v. om de presentatie of weergave van land-specifieke inhoud weer te geven (b.v. in uw nationale taal)). Dit betreft de volgende categorieën van cookies:

   • Cookies die ons helpen uw instellingen te onthouden en om je als gebruiker ingelogd te houden.
   • Web-publiek cookies (Google Analytics, zie hieronder).13

   U kan cookies uitschakelen of blokkeren in uw browser software; dit kan echter resulteren in beperkingen met betrekking tot het gebruik van deze website.

   Meer informatie:

   • “Cookies” zijn kleine tekstbestanden die onze websites toestaan om informatie op uw computer op te slaan en later terug op te halen (b.v. wanneer u onze website opnieuw bezoekt later). Het gebruik van cookies, bijvoorbeeld, staat onze websites toe de taal te “onthouden” waarin wij onze inhoud aan u mogen voorstellen.
   • Een onderscheid wordt gemaakt tussen vereiste cookies, d.i. cookies die noodzakelijk zijn om technische redenen (b.v. om een login toe te staan) en analytische cookies, d.i. cookies die gebruikt worden met als doel het meten van het online publiek (zie Google Analitics)
  2. Google Analytics:

   Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse-dienst bezorgd door Google Inc. (“Google”) om “analytische cookies” op te slaan op uw toestel.14 Dit betekent dat informatie over gebruikers en het gebruik van onze website overgedragen wordt naar Google en verwerkt voor onze rekening met als doel het opstellen van rapporten over website-activiteit, web-bezoeken en bezoekers te meten en gelijkaardige diensten te leveren voor ons. Dit houdt eveneens de overdracht van uw IP-adres in, maar dit zal niet samengevoegd worden met andere gegevens van Google. Bovendien zal het verkort worden (meestal binnen de Europese Unie) en slechts opgeslagen door Google in een verkorte vorm. Voor opslag binnen de Verenigde Staten biedt Google’s zelf-certificatie in overeenstemming met de Privacy Shield een afdoende niveau van gegevensbescherming.

   U kan bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens voor deze doeleinden door een browser plug-in te installeren en u kan het activeren door middel van de volgende link: Google Analytics deactiveren

 3. Ontvangers van de persoonsgegevens; gegevensoverdracht naar derde landen

  Meer informatie:

  De volgende informatie zal overgedragen en verwerkt worden: Informatie over de gebruikte apparaten (b.v. operating system, toesteltype, browser, schermresolutie), over de oorsprong van onze gebruikers (bijvoorbeeld de taal, alsook de stad en het land waar de gebruiker van de website vandaan komt en de website via waar de gebruiker ons bereikt heeft, IP-adres) en het gebruik van onze websites (b.v. onze Merck website die geopend is en de inhoud waar toegang toe gezocht is alsook de datum en duur van het bezoek).

  1. Nadelige gevolgen of handhaving van rechten

   Indien wij ons bewust worden van potentiële gevallen van nadelige gevolgen aan een van onze producten zijn wij wettelijk verplicht om de relevante informatie te documenteren en te delen, met inbegrip van persoonlijke informatie met autoriteiten wereldwijd en, waar noodzakelijk voor verdere beoordeling, de rapporterende partijen te contacteren.

   Om onze rechten te kunnen handhaven of om onze rechten en de rechten van derde partijen te kunnen beschermen, mogen wij contact opnemen met de houders van zulke rechten, adviseurs en autoriteiten.

  2. Externe serviceproviders voor gegevensverwerking:

   Wij gebruiken serviceproviders die ons ondersteunen om onze diensten te leveren. Deze serviceproviders verwerken slechts gegevens in overeenstemming met de bevelen en onder het gezag van Merck en exclusief voor de doeleinden beschreven in deze privacy policy.

 4. Gegevensretentie

  Wij bewaren gegevens voor de duur die noodzakelijk is voor de vervulling van de dienst die verzocht is door u. Wanneer u zich bijvoorbeeld inschrijft voor een nieuwsbrief, zullen wij de geassocieerde gegevens tenminste opslaan tot u zich uitschrijft. Gebaseerd op de informatie die wij verzameld hebben, kunnen wij intern aanduiden dat u geïnteresseerd bent in bepaalde categorieën van informatie. Deze informatie zal bijgehouden en bijgewerkt worden voor zolang als wij wensen met u te betrekken.

  Gegevens die verzameld worden tijdens het surfen op onze website en die juridisch kunnen beschouwd worden als persoonsgegevens (zoals het volledige IP-adres) wordt bewaard zolang u actief bent in het systeem, tenzij een redelijk verantwoorde gebeurtenis een langere bewaarperiode rechtvaardigt (b.v. omwille van een hacking aanval).

  Gegevens zonder enige persoonlijke identificeerbare informatie kan permanent bewaard worden.

 5. Gegevensbeschermingsrechten en contact
  1. Algemene rechten:

   U kan om informatie verzoeken over de gegevens die bewaard worden over u en u hebt het recht om de gegevens te ontvangen in een gestructureerd en door gewoonlijk gebruikte machines leesbaar formaat. Bovendien kan u in gerechtvaardigde gevallen verzoeken om de verwijdering, verbetering of beperking van uw gegevensverwerking. Als uw persoonsgegevens worden overgedragen naar een land buiten de EU dat onvoldoende bescherming biedt, kan u om een kopie van het contract verzoeken dat een geschikte bescherming van uw persoonsgegevens toepast.

  2. Recht op bezwaar:

   Bovendien kan u in gerechtvaardigde gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken gebaseerd op ons gerechtvaardigd doel (dit is het geval als de wettelijke basis art. 6 f) GDPR is, zoals aangeduid in de voetnoten). Dit is in het bijzonder van toepassing op de verzameling van uw gegevens voor statistische metingen van het web-publiek door Google Analytics.

  3. Intrekking van uw toestemming:

   Wanneer u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website, kan u steeds uw toestemming intrekken op elk ogenblik met toekomstig effect.

  4. Contactpersoon:

   Om deze rechten uit te oefenen, gelieve onze data protection officer (“functionaris voor gegevensbescherming”) te contacteren via email/ dataprivacyofficer-belgium@merckgroup.com. Bovendien kan u in geval van bezorgdheid contact opnemen met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, die voor ons is: Commision for the Protection of Privacy, Rue de la Presse 35, 1000 Brussels, tel. : +32 (0)2 2744800, email : commision@privacycommission.be.

 1. Wettelijke grondslag: Art. 6 (1) b) EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “GDPR”).
 2. Wettelijke grondslag: Art. 6 (1) f) GDPR.
 3. Wettelijke grondslag: Art. 6 (1) a) GDPR.
 4. Wettelijke grondslag: Art. 6 (1) f) GDPR.
 5. Wettelijke grondslag: Art. 6 (1) f) GDPR.
 6. Wettelijke grondslag: Art. 6 (1) b) GDPR.
 7. Wettelijke grondslag: Art. 6 (1) f) GDPR.
 8. Wettelijke grondslag: Art. 6 (1) a) en f) GDPR.
 9. Wettelijke grondslag: Art. 6 (1) c) GDPR
 10. Wettelijke grondslag: Art. 6 (1) f) GDPR.
 11. Wettelijke grondslag: Art. 6 (1) f) GDPR.
 12. Wettelijke grondslag: Art. 6 (1) f) GDPR.
 13. Wettelijke grondslag: Art. 6 (1) b) GDPR.
 14. Wettelijke grondslag: Art. 6 (1) f) GDPR. U kan meer informatie vinden over de gebruikersvoorwaarden en privacy voor Google Analytics op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of https://www.google.de/intl/nl/policies/.

Gegevensbeschermingsverklaring vanaf Mei 2018.

NL FR

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze site te geven. Cookies zijn bestanden die in uw webbrowser worden opgeslagen en worden door de meeste websites gebruikt om uw webervaring te personaliseren.
Door onze website te blijven gebruiken zonder de instellingen te wijzigen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Cookiebeleid / Politique des cookies